Namecard và thẻ treo tại Des ClothingLabels sử dụng chất liệu giấy Briston định lượng 300 gsm (hay còn gọi B300).

Namecard và thẻ treo tại Des có thể cán màng mờ hoặc không cán màng theo yêu cầu riêng.

1