|

Bản quyền hình ảnh

Des ClothingLabels là xưởng sản xuất và kinh doanh nhãn mác quần áo.

Ngoài là cách khẳng định thương hiệu, thì hình ảnh sản phẩm còn thể  hiện tính chuyên nghiệp cũng như sự đầu tư nghiêm túc trong công việc. Chính vì vậy, Des ClothingLabels luôn đặt trọng tâm vào chất lượng hình ảnh. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được sử dụng trong website desclothinglabels.com, là các sản phẩm do chúng tôi sản xuất và chụp mới 100%, được ĐÓNG DẤU LOGO THƯƠNG HIỆU BẢN QUYỀN.

Des ClothingLabels KHÔNG CHẤP NHẬN bất cứ 1 cơ sở, 1 doanh nghiệp, đoàn thể hay cá nhận nào sử dụng hình ảnh về sản phẩm của chúng tôi. Dù không chủ ý hay có chủ ý tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa mộc đóng dấu logo trên hình ảnh của Des đều không được sự chấp nhận của Des ClothingLabels.

Trong quá trình xây dựng website, chúng tôi thừa nhận có mượn 1 số hình ảnh nước ngoài để làm phong phú hơn các bài viết tin tức, nhưng tuyệt đối không tẩy xóa, sửa chữa logo của các doanh nghiệp.

Bất cứ tổ chức, hay cá nhân vi phạm hình ảnh bản quyền, Des ClothingLabels sẽ liên hệ nhắc nhở và yêu cầu xóa bỏ. Nếu như vẫn tiếp tục sử dụng sau khi chúng tôi có liên hệ yêu cầu xóa bỏ, chúng tôi sẽ đưa ra pháp luật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xử lý.

Chúng tôi có đầy đủ giấy từ cũng như chứng từ xác nhận bản quyền thương hiệu.

+84 976 247 860 Facebook Instagram desclothinglabels@gmail.com